Valvoline 150 år - oljeindustriens eldste merkevare

Valvoline™ markerer viktige milepæler for 150-årsjubileet. Det verdensomspennende oljeselskapets spennende historie og internasjonale suksess er drevet av innovasjon, forskning og god forretningspraksis.

Les om noen av høydepunktene fra Valvolines spennende historie, fra etableringen til i dag her: Valvoline-150-aar.pdf