Kjølevæske

Feil ved kjølesystemet er en av de viktigste årsakene til driftsfeil på kjøretøy. Noe som viser at vedlikehold av kjølesystemet ikke kan neglisjeres. Valvoline sine kjølevæsker bygger på moderne teknologi og unik formulering av tilsetningene. Det bidrar til å hindre driftsfeil på kjøretøyet.
MaxLife Coolant AF Concentrate

MaxLife™ kjølevæske er utviklet for å kunne brukes i alle bilmotorer. Den bidrar til å øke kjølesystemets levetid og beskytter mot frost, korrosjon og avleiringer fra forurensinger i vannet. Det anbefales at væsken blandes med destillert vann. MaxLife™ kjølevæske beskytter både stål, støpejern og aluminium mot korrosjon og har tilsetninger som bidrar til å unngå lekkasjer i pakninger og slanger. Ved å sikre at kjølesystemet er uten avleiringer og lekkasjer, opprettholdes kjøleegenskapene, slik at overoppheting av motoren unngås. MaxLife™ kjølevæske kan benyttes i inntil 5 år før den må skiftes, men følg alltid anbefalingene fra kjøretøyprodusenten.

MaxLife Coolant AF 50/50 RTU

MaxLife™ kjølevæske er utviklet for å kunne brukes i alle bilmotorer. Den bidrar til å øke kjølesystemets levetid og beskytter mot frost, korrosjon og avleiringer fra forurensinger i vannet. Det anbefales at væsken blandes med destillert vann. MaxLife™ kjølevæske beskytter både stål, støpejern og aluminium mot korrosjon og har tilsetninger som bidrar til å unngå lekkasjer i pakninger og slanger. Ved å sikre at kjølesystemet er uten avleiringer og lekkasjer, opprettholdes kjøleegenskapene, slik at overoppheting av motoren unngås. MaxLife™ kjølevæske kan benyttes i inntil 5 år før den må skiftes, men følg alltid anbefalingene fra kjøretøyprodusenten.