Smørefett

Valvoline leverer en komplett serie med smørefett som er utviklet for bruk i biler, lastebiler, traktorer, anleggs- og industrimaskiner.
Lithium No. 2 EP Grease

Valvoline™ Lithium No.2 - EP Grease er et høytrykks litiumsbasert universalfett. Det er velegnet for bruk innen transportsektoren, anleggsmaskiner og industri. Produktet tåler høy fuktighet og beskytter mot rust og korrosjon. Valvoline™ Lithium No.2 - EP Grease kan påføres over et stort temperaturintervall, er mekanisk stabilt og pumpbart.

Multipurpose Moly 2

Førsteklasses litiumfett formulert med molybdendisulfid for tung belastning og tunge laster. Gir gode vannmotstandsegenskaper, slitasje- og friksjonskontroll.

Valvoline Multipurpose Moly 2 er et Litium-fortykket smørefett formulert med mineralsk basolje og er forbedret med molybdendisulfid for å gi overlegen ytelse og beskyttelse. Produktet er mekanisk veldig stabilt og på grunn av sin glatte konsistens, lett pumpbar.

Multi Purpose Grease

Multi Purpose EP Grease er et høytrykks litiumsbasert universalfett. Det er velegnet for bruk innen automotiv industri, transportsektoren, anleggsmaskiner og generell industri. Produktet tåler høy fuktighet og høy hastighet (hjullager), og kan også brukes til applikasjoner innenfor skipsfart. Multi Purpose Grease kan påføres over et stort temperaturintervall, er mekanisk stabilt og pumpbart.

Multipurpose Complex Red 2
Multipurpose Complex Red 2 er et høytrykks litiumsbasert universalfett. Det er velegnet for bruk innen automotiv industri, transportsektoren, anleggsmaskiner og generell industri. Produktet tåler høy fuktighet og høy hastighet (hjullager), og kan også brukes til applikasjoner innenfor skipsfart. Multipurpose Complex Red 2 kan påføres over et stort temperaturintervall, er mekanisk stabilt og pumpbart.
Multipurpose Lical 2/3

Premium multifunksjons kalsium/lithium-fett med EP tilsetninger for ekstreme trykk. Velegnet for smøring av maskiner og utstyr som brukes i fuktige miljøer. Valvoline Multipurpose Lical 2/3 fungerer godt til anleggsmaskiner, lastebil, svingskiver og marine maskiner (dekksmaskiner). Produktet har gode korrosjonshindrende egenskaper.

Earth Lical Complex 2 Grease

Et klebefett med meget høy viskositet og god vedheft egenskaper. Spesielt tilpasset åpne gir, tannhjul, kabler, kjeder og annet statisk eller saktegående utstyr.

Semi Fluid 00 Grease

Et lithiumkompleks-smøremiddel som gir utmerket beskyttelse ved ekstremt trykk. Velegnet til bruk i automatiske smøresystemer. Gir god pumpbarhet.

Valvoline X-All
Et universalfett som er meget temperaturbestandig og spesiellt motstandsdyktig mot vann. Har en smidig salvelignende konsistens og er lys beige i fargen. Det er et syntetisk fett uten smeltepunkt iblandet et fast smøremiddel som gir økt filmstyrke. Er tilsatt antioksydasjons-og korrosjonsmidler.
SynPower Multi Purpose Grease

Et fullsyntetisk, kraftig, litium basert smørefett utviklet for smøring av automotiv- og industriutstyr, som lastebiler, veibyggingsutstyr og industrimaskiner. Produktet tåler høy fuktighet og høy hastighet (hjullager). Godt egnet til bruk under svært lave temperaturer.

Water Resistant Grease

Premium multifunksjons kalsium/lithium-fett med EP tilsetninger for ekstreme trykk. Velegnet for smøring av maskiner og utstyr som brukes i fuktige miljøer. Valvoline™ Water Resistant Grease fungerer godt til anleggsmaskiner, lastebil, svingskiver og marine maskiner (dekksmaskiner). Produktet har gode korrosjonshindrende egenskaper.

Multipurpose Complex Amber 2

Valvoline Multipurpose Complex Amber 2 er et Litium Complex EP smørefett formulert med mineralsk baseolje, som kan påføres over et bredt temperaturområde, spesielt i utstyr som arbeider under forhøyede temperaturer.

Ideell for bruk i hjullager og alle andre applikasjoner der et standard litiumfett ikke oppfyller kravene til temperatur og/eller støtbelastning.

Earth Alucom 1.5

Førsteklasses fett utviklet for å møte behovene til et bredt utvalg av applikasjoner og driftsforhold, også ikke vei-gående maskiner. Det gir balansert lastbærende evne over et bredt spekter av belastninger, hastigheter og temperaturer.

Valvoline Earth Alucom 1.5 er et Aluminium Complex fortykket smørefett formulert med en høy-viskositets mineralsk baseolje, for å motstå overdreven mykning ved høye temperaturer. Produktet har god lastebærende egenskaper, gode korrosjonshindrende egenskaper og er lett å påføre ved lave temperaturer. Den grønne fargen på Valvoline Earth Alucom 1.5 gjør det enkelt å se på de påførte delene.

Marine Calcium 2

Førsteklasses og meget klebrig smørefett, som motstår utvasking med vann og forhindrer rust og korrosjon. Produktet har gode anti-slitasjeegenskaper og inneholder titan.

Valvoline Marine Calcium 2 er et vannfritt kalsium-fortykket smørefett, formulert med høyviskositets, mineralsk baseolje og er forsterket med titan. Produktet har en utmerket lastbærende evne, førsteklasses korrosjonsforebyggende egenskaper og overlegne egenskaper som er nødvendige for beskyttelse av marint utstyr.

Multipurpose Calcium 2

Kalsiumfett med gode vannmotstandsegenskaper. Egnet til smøring av maskiner som arbeider under fuktige forhold.

Valvoline Multipurpose Calcium 2 er et kalsium-fortykket smørefett formulert med naftenbaseolje. Grønn farge muliggjøre enkel verifisering på påførte deler. Produktet beskytter mot rust og korrosjon, spesielt i marine- og landbruksapplikasjoner der vannmotstand er nødvendig.