Kjølevæske

Feil ved kjølesystemet er en av de viktigste årsakene til driftsfeil på kjøretøy. Noe som viser at vedlikehold av kjølesystemet ikke kan neglisjeres. Valvoline sine kjølevæsker bygger på moderne teknologi og unik formulering av tilsetningene. Det bidrar til å hindre driftsfeil på kjøretøyet.
HD Extended Life RTU

Valvoline™ HD Extended Life 50/50 RTU er en kjølevæske for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og industrielt utstyr, og oppfyller kravene til de ledende heavy duty motorprodusenter. Produktet er fritt for nitritt, aminer, og fosfater, som gjør det mer miljøvennlige. Valvoline™ HD Extended Life RTU beskytter kjøle-systemer mot frost, korrosjon og overoppheting i minst 3 år, 7000 timer eller 500.000 km. Egnet for åpne og lukkede kjølesystemer og aluminium motorblokker. Produktet er blandbare med andre kjølevæsker med samme ethyleneglycol teknologi, men dette kan redusere brukstiden. Produktet er ferdigblandet og har et frysepunkt på -37°C. Ikke tilsett vann. HD Extended Life 50/50 RTU er et ferdig-formulert produkt. Det er ikke nødvendig å tilsette hverken SCA (Supplement kjølevæske Additiv) eller DCA (Diesel Coolant Additive).

HD Extended Life Conc.

Valvoline™ HD Extended Life Concentrate er en kjølevæske for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og industrielt utstyr, og oppfyller kravene til de ledende heavy duty motorprodusenter. Produktet er fritt for nitritt, aminer, og fosfater, som gjør det mer miljøvennlige. Valvoline™ HD Extended Life Concentrate beskytter kjølesystemer mot frost, korrosjon og overoppheting i minst 3 år, 7000 timer eller 500.000 km. Egnet for åpne og lukkede kjølesystemer og aluminium motorblokker. Produktet er blandbare med andre kjølevæsker med samme ethyleneglycol teknologi, men dette kan redusere brukstiden. HD Extended Life Concentrate er et ferdig-formulert produkt. Det er ikke nødvendig å tilsette hverken SCA (Supplement kjølevæske Additiv) eller DCA (Diesel Coolant Additive).

Valvoline Zerex G40 Concentrate

Valvoline ZEREX G40® Concentrate er en offisielt GLYSANTIN®-basert toppkvalitets kjølevæske. Hybridkarboxylat-formuleringen har en lengre levetid. Den kombinerer toppmoderne Organic Acid Technology (OAT - organisk syre teknologi) i en etylenglykolbase for beskyttelse av alle metaller i kjølesystemet, inkludert aluminium.

Valvoline ZEREX G40® Concentrate inneholder ingen fosfater, imidazol, borater, nitrater, aminer eller nitritter. Valvoline ZEREX G40® Concentrate er godkjent av en rekke ledende motorprodusenter. Den beskytter motorkomponenter fra frysing om vinteren og koking om sommeren.