Kjølevæske

Feil ved kjølesystemet er en av de viktigste årsakene til driftsfeil på kjøretøy. Noe som viser at vedlikehold av kjølesystemet ikke kan neglisjeres. Valvoline sine kjølevæsker bygger på moderne teknologi og unik formulering av tilsetningene. Det bidrar til å hindre driftsfeil på kjøretøyet.
HD Extended Life RTU

Valvoline™ HD Extended Life 50/50 RTU er en kjølevæske for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og industrielt utstyr, og oppfyller kravene til de ledende heavy duty motorprodusenter. Produktet er fritt for nitritt, aminer, og fosfater, som gjør det mer miljøvennlige. Valvoline™ HD Extended Life RTU beskytter kjøle-systemer mot frost, korrosjon og overoppheting i minst 3 år, 7000 timer eller 500.000 km. Egnet for åpne og lukkede kjølesystemer og aluminium motorblokker. Produktet er blandbare med andre kjølevæsker med samme ethyleneglycol teknologi, men dette kan redusere brukstiden. Produktet er ferdigblandet og har et frysepunkt på -37°C. Ikke tilsett vann. HD Extended Life 50/50 RTU er et ferdig-formulert produkt. Det er ikke nødvendig å tilsette hverken SCA (Supplement kjølevæske Additiv) eller DCA (Diesel Coolant Additive).

HD Extended Life Conc.

Valvoline™ HD Extended Life Concentrate er en kjølevæske for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og industrielt utstyr, og oppfyller kravene til de ledende heavy duty motorprodusenter. Produktet er fritt for nitritt, aminer, og fosfater, som gjør det mer miljøvennlige. Valvoline™ HD Extended Life Concentrate beskytter kjølesystemer mot frost, korrosjon og overoppheting i minst 3 år, 7000 timer eller 500.000 km. Egnet for åpne og lukkede kjølesystemer og aluminium motorblokker. Produktet er blandbare med andre kjølevæsker med samme ethyleneglycol teknologi, men dette kan redusere brukstiden. HD Extended Life Concentrate er et ferdig-formulert produkt. Det er ikke nødvendig å tilsette hverken SCA (Supplement kjølevæske Additiv) eller DCA (Diesel Coolant Additive).

Valvoline Zerex G40 Concentrate

Valvoline Zerex G40® Concentrate er en offisielt Glysantin®-basert toppkvalitets kjølevæske. Hybridkarboxylat-formuleringen har en lengre levetid. Den kombinerer toppmoderne Organic Acid Technology (OAT - organisk syre teknologi) i en etylenglykolbase for beskyttelse av alle metaller i kjølesystemet, inkludert aluminium.

Valvoline Zerex G40® Concentrate inneholder ingen fosfater, imidazol, borater, nitrater, aminer eller nitritter. Valvoline Zerex G40® Concentrate er godkjent av en rekke ledende motorprodusenter. Den beskytter motorkomponenter fra frysing om vinteren og koking om sommeren.

Valvoline Zerex G40 RTU

Valvoline Zerex G40® RTU er en offisielt Glysantin®-basert førsteklasses kjølevæske. Hybrid karboxylat-formuleringen har lengre levetid. Den kombinerer toppmoderne organisk syre teknologi (OAT) i en etylenglykol base for beskyttelse av alle metaller i kjølesystemet, inkludert aluminium.

Valvoline Zerex G40® RTU inneholder ingen fosfater, imidazol, borater, nitrater, aminer eller nitritter. Valvoline Zerex G40® RTU er godkjent av en rekke ledende motorprodusenter. Den beskytter moderne motorkomponenter fra frysing om vinteren og koking om sommeren. Valvoline Zerex G40® RTU er klar til bruk og må ikke blandes med (demineralisert) vann.

Valvoline Zerex G48 RTU

Hybrid kjølevæske for personbil, lastebil, buss og anleggs-applikasjoner.
Valvoline Zerex G48® RTU er en offisiell Glysantin®-basert kjølevæske egnet for personbiler, lette lastebiler og tyngre applikasjoner. Formuleringen er etylenglykolbasert og den er designet for alle typer motorer. Den er et kjølemiddel basert på lavsilikat nivå, lav pH og fosfatfri teknologi som beskytter alle kjølesystemets metaller, inkludert aluminium, mot korrosjon. Valvoline Zerex G48® RTU beskytter motorkomponenter fra frysing om vinter og koking om sommeren. Valvoline Zerex G48® RTU er klar til bruk og må ikke blandes med (demineralisert) vann.