Kjølevæske

Feil ved kjølesystemet er en av de viktigste årsakene til driftsfeil på kjøretøy. Noe som viser at vedlikehold av kjølesystemet ikke kan neglisjeres. Valvoline sine kjølevæsker bygger på moderne teknologi og unik formulering av tilsetningene. Det bidrar til å hindre driftsfeil på kjøretøyet.
MaxLife Coolant AF Concentrate

MaxLife™ kjølevæske er utviklet for å kunne brukes i alle bilmotorer. Den bidrar til å øke kjølesystemets levetid og beskytter mot frost, korrosjon og avleiringer fra forurensinger i vannet. Det anbefales at væsken blandes med destillert vann. MaxLife™ kjølevæske beskytter både stål, støpejern og aluminium mot korrosjon og har tilsetninger som bidrar til å unngå lekkasjer i pakninger og slanger. Ved å sikre at kjølesystemet er uten avleiringer og lekkasjer, opprettholdes kjøleegenskapene, slik at overoppheting av motoren unngås. MaxLife™ kjølevæske kan benyttes i inntil 5 år før den må skiftes, men følg alltid anbefalingene fra kjøretøyprodusenten.

MaxLife Coolant AF 50/50 RTU

MaxLife™ kjølevæske er utviklet for å kunne brukes i alle bilmotorer. Den bidrar til å øke kjølesystemets levetid og beskytter mot frost, korrosjon og avleiringer fra forurensinger i vannet. Det anbefales at væsken blandes med destillert vann. MaxLife™ kjølevæske beskytter både stål, støpejern og aluminium mot korrosjon og har tilsetninger som bidrar til å unngå lekkasjer i pakninger og slanger. Ved å sikre at kjølesystemet er uten avleiringer og lekkasjer, opprettholdes kjøleegenskapene, slik at overoppheting av motoren unngås. MaxLife™ kjølevæske kan benyttes i inntil 5 år før den må skiftes, men følg alltid anbefalingene fra kjøretøyprodusenten.

HD Extended Life RTU

Valvoline™ HD Extended Life 50/50 RTU er en kjølevæske for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og industrielt utstyr, og oppfyller kravene til de ledende heavy duty motorprodusenter. Produktet er fritt for nitritt, aminer, og fosfater, som gjør det mer miljøvennlige. Valvoline™ HD Extended Life RTU beskytter kjøle-systemer mot frost, korrosjon og overoppheting i minst 3 år, 7000 timer eller 500.000 km. Egnet for åpne og lukkede kjølesystemer og aluminium motorblokker. Produktet er blandbare med andre kjølevæsker med samme ethyleneglycol teknologi, men dette kan redusere brukstiden. Produktet er ferdigblandet og har et frysepunkt på -37°C. Ikke tilsett vann. HD Extended Life 50/50 RTU er et ferdig-formulert produkt. Det er ikke nødvendig å tilsette hverken SCA (Supplement kjølevæske Additiv) eller DCA (Diesel Coolant Additive).

Glysantin G 40-91

Glysantin® G40® er premium-grade og tilhører den nye generasjonen av kjølevæske. Dette produktet benytter hybrid organisk syre teknologi (Si-OAT). Det kombinerer fordelene med kjølevæske som inneholder silikater og de som er fri for silikater, dvs. utmerket beskyttelse mot korrosjon og lang levetid. Glysantin® G40® er en konsentrert kjølevæske som må fortynnes før bruk. Produktet er farget rødlig fiolett.

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-G, Lamborghini/Bentley, Porche from MY 1996,
Daimler/Mercedes-Benz Specification 325.5, MAN 324 Type Si-OAT,
AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210, SAE J1034,
ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005,
SH 0521-1999 and BS 6580:2010.