Transmisjonsoljer

Dagens girkasser og transmisjoner er designet for å gi høyere ytelse enn tidligere. Dette krever at det brukes høykvalitets smøremidler som blir stadig mer avanserte. Valvoline har et bredt utvalg av høykvalitets giroljer som er resultatet av mange års forskning og produktutvikling.

DT Transmission 10W

Gir- og transmisjonsolje laget etter, og anbefalt for utstyr som krever en olje som møter Caterpillar TO-4 eller Allison C-4 spesifikasjonene. Utviklet med høykvalitets baseolje og utvalgte tilsetninger for å møte de høye kravene fra moderne utstyr.

Dette er kun en gir- og transmisjonsolje, og skal IKKE brukes i motorer. Kan benyttes i Caterpillar’s utstyr med våte bremser.

DT Transmission SAE 30

Gir- og transmisjonsolje laget etter, og anbefalt for utstyr som krever en olje som møter Caterpillar TO-4 eller Allison C-4 spesifikasjonene. Utviklet med høykvalitets baseolje og utvalgte tilsetninger for å møte de høye kravene fra moderne utstyr.

Dette er kun en gir- og transmisjonsolje, og skal IKKE brukes i motorer. Kan benyttes i Caterpillar’s utstyr med våte bremser.

Valvoline Heavy Duty Axle Oil 75W-90 LS

Til bruk i alle girkasser med hypoidgir, og kardang der API GL-5-olje er angitt. Gir fremragende beskyttelse i alle værforhold. Beskytter mot rust og korrosjon. For differensialaksler (limited slip).

Valvoline Axle Oil 75W-90

Til bruk i alle girkasser med hypoidgir, ogkardang der API GL-5-olje er angitt. Gir fremragende beskyttelse i alleværforhold. Beskytter mot rust og korrosjon.

Valvoline Light & Heavy Duty Gear Oil 80W-90

For manuelle girkasser. Gir jevn giring under mange forskjellige temperaturforhold. Bedre beskyttelse mot rust og korrosjon. Bedre beskyttelse mot slitasje i et bredt temperaturområde.

Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 LS

For differensialaksler (limited slip). Spesielle additiver reduserer støy i differensialgir (limited slip). Bedre beskyttelse mot slitasje i et bredt temperaturområde.

Valvoline Light & Heavy Duty Axel Oil 80W-90

Til bakaksler og kardang. Bedre beskyttelse mot slitasje i et bredt temperaturområde.

Valvoline Heavy Duty Axle Oil 85W-140

Til bakaksler og kardang. Bedre beskyttelse mot slitasje i et bredt temperaturområde.

Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 75W-140

Helsyntetisk akselolje. Spesielt utviklet for ekstreme driftsforhold.

Valvoline Heavy Duty Axle Oil 75W-140

Høykvalitets gir-/transmisjonsolje for tyngre kjøretøy. Teknologien og kvaliteten gir den optimal ytelse over et stort temperaturområde, og kan benyttes i et bredt spekter av aggregater.

Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 LD

Olje for aksler på blant annet lastebiler, busser og anleggsutstyr. Valvoline Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 LD er en EP akselolje med LongLife egenskaper, og er egnet for differensialer og andre transmisjoner der produsenten spesifiserer en GL-5 olje. Den gir fremdragende beskyttelse og smøring over et bredt temperaturområde.

Valvoline Heavy Duty TDL PRO 75W-90

Kan brukes som olje for hele drivverket. API MT-1 GL- 3/4/5-spesifikasjon. Spesielt sammensatt for fremragende ytelse i ekstreme temperaturer. Forbedrer drivstofføkonomien. Dekker lange kjøreintervaller. Anbefalt til vognparker med forskjellige modeller.

Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 75W-80 LD

Helsyntetisk girolje. Dekker lange kjøreintervaller. Forbedrer drivstofføkonomien. Til girkasser med og uten Volvo-retardere. Anbefalt til vognparker med forskjellige modeller.

Valvoline Heavy Duty Gear Oil PRO 75W-80

Helsyntetisk girolje. Forbedrer drivstofføkonomien. Til girkasser med og uten Volvo-retardere.

Valvoline ATF Dex/Merc

Lisensiert G34221 for GM Dex III. Lisensiert M-020602 for Ford. Forbedret temperaturbeskyttelse.

Valvoline Heavy Duty ATF PRO

Forbedrede egenskaper for lav friksjon, selv i svært lave temperaturer. Anbefalt til vognparker med forskjellige modeller.

Valvoline Heavy Duty ATF PRO ECO

Baseoljer av høy kvalitet og et svært godt balansert additivsystem forhindrer havari og lugging selv etter lang tids bruk. Spesielt utviklet for bruk i de nyeste ZF EcoLife-girkassene (ZF TE-ML 20C). Overgår kravene for ZF Ecomat-girkasser (ZF TE-ML 14C).

Valvoline HD ATF

Valvoline Heavy Duty ATF er en helsyntetisk automatgirolje. Reduserer dannelse av avleiringer og slitasje slik at drivverket får lengre levetid. Forbedrer kraftoverføringens ytelse ogopprettholder jevne girskift lenger enn konvensjonelle automatgiroljer. Gir fremragende flyt ved lave temperaturer og bedre filmbeskyttelse ved høye temperaturer.

SynPower ATF
Valvoline SynPower ATF er en helsyntetisk høy ytelse automatgirolje for personbiler, lastebiler og busser. Valvoline SynPower ATF gir enestående beskyttelse og smøring av den automatiske girkassen over et bredt temperaturområde.
Valvoline Heavy Duty ATF PRO LD

Helsyntetisk automatgirolje. Dekker lange kjøreintervaller. Fremragende temperaturbeskyttelse. Anbefalt til vognparker med forskjellige modeller.