Valvoline Professional Series

Produktene i Valvoline Professional Series er utviklet for å forbedre vedlikeholdet av bilen. De renser og beskytter motor, drivstoffsystem og kjølesystem slik at motorens yteevne opprettholdes og levetiden økes.

VPS HD Radiator Flush

VPS HD Radiator Flush er en kraftig blanding av rensemidler, emulgatorer og syrenøytraliserende stoffer som løser rust, avleiringer, andre forurensinger og holder dem emulgert til de tappes ut. Bruk av VPS HD Radiator Flush bidrar til å opprettholde kjølesystemets effektivitet. Ved å fjerne forurensinger forbedres varmeoverføringen mellom motor og kjølevæske, og motoren får en bedre driftstemperatur. Dersom forurensinger får bygge seg opp over tid er det ikke bare varmeoverføringen som blir påvirket, men det kan også dannes forurensinger som kan skape galvanisk korrosjon. Kjølesystemet bør behandles med VPS HD Radiator Flush hver gang kjølevæsken byttes, for å holde det rent og på den måten sikre en god varmeoverføring. VPS kan brukes i alle kjølesystem, uavhengig av hvilken kjølevæske som er benyttet