Careq Avfetting

Careq Avfetting er en kaldavfetter som effektivt løser asfalt, tjære, salt og annet oljebasert smuss. Careq Avfetting kan brukes på alle typer kjøretøy, maskiner og tilgrisede overflater.
Produktnr Produktnavn EAN SDS Innhold
811905 Careq Avfetting 7090006031552 Åpne 25
811913 Careq Avfetting 7090006031545 Åpne 200
Careq Avfetting