ProFleet LS SAE 10W-40

ProFleet LS 10W-40 er en helsyntetisk motorolje utviklet for å møte kravene som stilles til olje som kan benyttes i Euro 3 og 4 motorer. Olje kan brukes i motorer til lastebiler, busser og industrimotorer. Den tilfredstiller Ultra High Performance Diesel (UHPD) anbefalingene fra ledende motorprodusenter. ProFleet LS har et lavt innhold av svovel, fosfor og svovelholdig aske som gjør den velegnet for bruk i motorer som er utstyrt med EGR, SCR eller DPF. Den kan brukes hvor det er spesifisert lange skiftintervall (sjekk alltid bilens instruksjonsbok).
Produktnr Produktnavn EAN SDS Innhold
13971 ProFleet LS SAE 10W-40 8710941139715 Åpne 5
13978 ProFleet LS SAE 10W-40 8710941139784 Åpne 208
ProFleet LS SAE 10W-40