Tectyl Cavity Wax Amber m/attachment

Tectyl Cavity Wax Amber gir korrosjonsbeskyttelse til dørpaneler, sideskjerm og rammer via et vannfortrengende, gjennomsiktig gult-farget voksbelegg. Vis spesielt oppmerksomhet til hjørner, falser og andre steder hvor vann kan samle seg. Dreneringshullene i døren må kontrolleres regelmessig og holdes åpne.
Produktnr Produktnavn EAN SDS Innhold
887096 Tectyl Cavity Wax Amber m/attachment 8710941030470 Åpne 0,5
Tectyl Cavity Wax Amber m/attachment