Valvoline Zerex G48 RTU

Valvoline Zerex G48 RTU Hybrid kjølevæske for personbil, lastebil, buss og anleggs-applikasjoner. Valvoline Zerex G48® RTU er en offisiell Glysantin®-basert kjølevæske egnet for personbiler, lette lastebiler og tyngre applikasjoner. Formuleringen er etylenglykolbasert og den er designet for alle typer motorer. Den er et kjølemiddel basert på lavsilikat nivå, lav pH og fosfatfri teknologi som beskytter alle kjølesystemets metaller, inkludert aluminium, mot korrosjon. Valvoline Zerex G48® RTU beskytter motorkomponenter fra frysing om vinter og koking om sommeren. Valvoline Zerex G48® RTU er klar til bruk og må ikke blandes med (demineralisert) vann.
Produktnr Produktnavn EAN SDS Innhold
884549 Valvoline Zerex G48 RTU 8710941027432 Åpne 20
884550 Valvoline Zerex G48 RTU 8710941027449 Åpne 5
884561 Valvoline Zerex G48 RTU 8710941027456 Åpne 1
Valvoline Zerex G48 RTU