Åpenhetsloven i Valvoline Oil AS

Valvoline Oil AS er et 100% eiet datterselskap av Nirak Company AS. Valvoline Oil AS ble stiftet i 1957.

Valvoline Oil AS skal være en pålitelig partner som beskytter kundenes eiendeler ved å redusere energiforbruket gjennom kompetanse og kvalitetsprodukter. Selskapet importerer og distribuerer smøremidler, antirustmidler og bilkjemiprodukter i Norge under varemerkene Valvoline, Tectyl, Brugarolas og Careq. Valvoline Oil AS dokumenterer og distribuerer sikkerhetsdatablad for alle lagerførte produkter.


Det er viktig for Valvoline Oil AS at arbeidsmiljøet på jobben er godt. Derfor bruker selskapets ledelse ressurser på utførelse av aktsomhetsvurderinger jamfør åpenhetsloven. Selskapet har utarbeidet en personalhåndbok som beskriver arbeidsforhold, personalordninger, interne retningslinjer og rutiner samt en HMS-håndbok som beskriver selskapets arbeid med internkontroll. Dette omfatter bl.a målsettinger og rollebeskrivelser for tillitsvalgt, HMS ansvarlig, verneombud og brannvernansvarlig. Håndbøkene er lagret i selskapets HMS-system der også stillingsinstrukser, medarbeidersamtaler og ferie/fraværsregistrering blir administrert. Samtlige ansatte i Valvoline Oil AS har betingelser som overstiger tarifflønn.


For å sikre et godt arbeidsmiljø har selskapet inngått samarbeid med «Great Place to Work» der årlige medarbeiderundersøkelser inngår. Valvoline Oil AS er en «Great Place to Work» sertifisert arbeidsplass.


Valvoline Oil AS har siden 2017 utarbeidet rutiner for at våre leverandører ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og har anstendige arbeidsvillkår for sine ansatte. I avtalene med våre leverandører skal det foreligge en klausul som omhandler åpenhetsloven.


I henhold til vår innsynsrett og påseplikt er Valvoline Oil AS pålagt å kontrollere at våre leverandører opprettholder lønns- og arbeidsvillkår i forhold til inngåtte tariffavtaler. Denne redegjørelse er publisert på nettsiden til Valvoline Oil AS - www.valvoline.no.