HD Extended Life 50/50 RTU

Valvoline HD Extended Life 50/50 RTU er en kjølevæske for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og industrielt utstyr, og oppfyller kravene til de ledende heavy duty motorprodusenter. Produktet er fritt for nitritt, aminer, og fosfater, som gjør det mer miljøvennlige. Valvoline HD Extended Life RTU beskytter kjøle-systemer mot frost, korrosjon og overoppheting i minst 3 år, 7000 timer eller 500.000 km. Egnet for åpne og lukkede kjølesystemer og aluminium motorblokker. Produktet er blandbare med andre kjølevæsker med samme ethyleneglycol teknologi, men dette kan redusere brukstiden. Produktet er ferdigblandet og har et frysepunkt på -37°C. Ikke tilsett vann. HD Extended Life 50/50 RTU er et ferdig-formulert produkt. Det er ikke nødvendig å tilsette hverken SCA (Supplement kjølevæske Additiv) eller DCA (Diesel Coolant Additive).
Produktnr Produktnavn EAN SDS Innhold
808512 HD Extended Life 50/50 RTU 8710941017129 Åpne 1000
808513 HD Extended Life 50/50 RTU 8710941013497 Åpne 20
808516 HD Extended Life 50/50 RTU 8710941017112 Åpne 208
HD Extended Life 50/50 RTU