HT-12 AFC Pink Conc

Valvoline HT-12 Pink er den eneste kjølevæsken av denne kvaliteten som er godkjent i henhold til Volkswagens nyeste spesifikasjoner for kjølevæske. Den er formulert med toppmoderne silikat-organisk syreteknologi (Si-OAT), som beskytter alle komponentene i kjølesystemet, inkludert aluminium. HT-12 kjølevæskene fra Valvoline og HAERTOL er fri for fosfater, nitritter, aminer og borater og har en høy grad av silikatstabilitet. Dette resulterer i kjølevæsker som er motstandsdyktige mot kalsium og magnesium, og kompatible selv med hardt vann fra springen. Dermed fjernes kravet til verksteder for å holde demineralisert vann på lager. [/norsk}
Produktnr Produktnavn EAN SDS Innhold
889238 HT-12 AFC Pink Conc 8710941031514 Åpne 60
HT-12 AFC Pink Conc