VPS HD Diesel System Complete

VPS HD Diesel System Complete. Ofte skyldes for høyt utslipp av sotpartikler ufullstendig forbrenning, noe som igjen kan skyldes avleiringer i innsprøytingssystemet, eller for lav kompresjon. VPS HD Diesel System Complete kan være løsningen på disse problemene. Dette vil gi en mer fullstendig forbrenning, som igjen vil gi høyere effekt og redusert utslipp av sot-partikler som resultat. Produktet møter alle krav i de Europeiske Diesel Normen EN590.
Produktnr Produktnavn EAN SDS Innhold
55340 VPS HD Diesel System Complete 8710941553405 Åpne 0,5
VPS HD Diesel System Complete